Menu

Miljøpolitik

Miljøpolitik

Målet med Gerdmans Kontor- & Lagerudstyr’s miljøarbejde er, at det skal bidrage til en varig husholdning med ressourcer, som har sin grund i kredsløbstanken. Gældende love og bestemmelser skal følges og gerne overgås.

Vi skal derfor altid medvirke til, at vort produktsortiment, hvad enten det gælder råvarer, fabrikation, distribution og anvendelse, er skånsomt mod miljøet og at produktet kan genanvendes/destrueres på miljøvenlig vis.

For stadig forbedre vor virksomhed, skal vi følge det forsknings- og udviklingsarbeide som foregår i miljøspørgsmål. At øge vor kunnen og stadigvæk stille krav til underleverandører om indførsel af miljøvenligere metoder, materiel og teknik udgør grunden til at fastsætte og følge op på vore miljømål. På denne måde forebygger vi forurening af miljøet.

Gerdmans miljøpolicy skal være et levende dokument, som med jævne mellemrum, husker alle ansatte, leverandører, kunder og almenheden på vort mål og indstilling inden for miljøområdet.

Markaryd 2013-14-15

ISO - certificeringer

Vi er certificeret både i henhold til kvalitets standarden ISO 9001:2008 samt miljøstandarden ISO 14001:2004. Dette er sket udelukkende for at sikre at vi til stadighed holder den kvalitet som vi lover.

The Global Compact

I en tale til The World Economic Forum den 31 januar 1999 opfordrede FN:s generalsekretær Kofi Annan virksomhedsledere til at tage del i et internationalt initiativ, The Global Compact.

Initiativets mål er at samle virksomheder, FN-agenturer samt arbejdsmarkeds- og sociale organisationer til at støtte og arbejde for 10 hovedpunkter indenfor Menneskerettigheder, Arbejdsmiljø, Miljø og Anti-korruption.

Målsætningen er en mere holdbar, sammenflettet global økonomi, hvilket skal opnås gennem en kollektiv handling.

Som en del af Takkt koncernen har Gerdmans bundet sig til at understøtte og fremme The Global Compact.

Yderligere information om Takkt koncernens arbejde kan indhentes i vores Sustainability Report.

Mere information om FN:s Global Compact

PEFC

På over 500 katalogsider præsenterer vi 2 gange om året Gerdmans Indretnings-sortiment til diverse forskellige typer af arbejdspladser. Rigtigt meget papir går derved såvel gennem vores som dine hænder. Papir som under kontrollerede former udelukkende leveres fra certificerede skove.

PEFC står for ”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes”, et internationalt program for anerkendelse af et skovcertificeringssystem.

PEFC-systemet producerer regionale skobrugsrapporter, der alle danner grundlag for en bæredygtig skovforvaltning. Via disse rapporter bliver det muligt at genplante skoven ud fra et synspunkt om bæredygtighed, mens man fortløbende forbedre og optimerer dette arbejde.

245 millioner hektar skovareal på vores jord er indtil videre blevet certificeret i henhold til PEFC. På denne måde garanteres det at udelukkende bæredygtigt produceret skov bliver anvendt.

Vi har besluttet os for at anvende PEFC-papir således at vi alle kan holde dette katalog i hånden med god samvittighed og så vi også i fremtiden vil være i stand til at opleve vore skoves store mangfoldighed.