Kvalitets- og miljøpolitik

Kvalitets- og miljøpolitik

Gerdmans skal være det indlysende valg for moderne og funktionelle arbejdspladser. Med et heldækkende sortiment af møbler og tilbehør kombineret med god service, leverer Gerdmans bedre arbejdspladser til virksomheder i hele Norden. Vi tilstræber og arbejder ud fra at vores produkter og tjenester skal være skånsomme mod miljøet ved at stille krav til vores leverandører, med henblik på opnåelse af en god miljøindsats. For løbende at forbedre vores virksomhedsaktiviteter følger vi, sammen med vores interessenter, nøje udviklingen indenfor produkt- og miljøområdet.

- Vi kommunikerer med vores kunder og interessenter og sikrer, at vi leverer tjenester og produkter, der overstiger vores kunders forventninger.
- Vores medarbejdere engageres i kvalitets- og miljøspørgsmål gennem ledelse, uddannelse og en åben dialog.
- Vi fastsætter kvalitets- og miljømål med handlingsplaner og følger løbende op på dem.
- Vi overholder gældende lovgivning samt andre bindende krav indenfor vores forretningsområde.
- Gerdmans miljøarbejde bidrager til en bæredygtig økonomi med ressourcer, der baserer sig på livscyklusperspektivet.

Vores ambition er, at du opfatter os som en kvalitetsbevidst virksomhed, der prioriterer beskyttelsen af vores fælles miljø. 

Nivå 2020-03-02

ISO - certificeringer

Vi er certificeret både i henhold til kvalitets standarden ISO 9001:2015 samt miljøstandarden ISO 14001:2015. Dette er sket udelukkende for at sikre at vi til stadighed holder den kvalitet som vi lover.

The Global Compact

I en tale til The World Economic Forum den 31 januar 1999 opfordrede FN:s generalsekretær Kofi Annan virksomhedsledere til at tage del i et internationalt initiativ, The Global Compact.

Initiativets mål er at samle virksomheder, FN-agenturer samt arbejdsmarkeds- og sociale organisationer til at støtte og arbejde for 10 hovedpunkter indenfor Menneskerettigheder, Arbejdsmiljø, Miljø og Anti-korruption.

Målsætningen er en mere holdbar, sammenflettet global økonomi, hvilket skal opnås gennem en kollektiv handling.

Som en del af Takkt koncernen har Gerdmans bundet sig til at understøtte og fremme The Global Compact.

Yderligere information om Takkt koncernens arbejde kan indhentes i vores Sustainability Report.

Mere information om FN:s Global Compact

PEFC

På over 500 katalogsider præsenterer vi 2 gange om året Gerdmans Indretnings-sortiment til diverse forskellige typer af arbejdspladser. Rigtigt meget papir går derved såvel gennem vores som dine hænder. Papir som under kontrollerede former udelukkende leveres fra certificerede skove.

PEFC står for ”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes”, et internationalt program for anerkendelse af et skovcertificeringssystem.

PEFC-systemet producerer regionale skobrugsrapporter, der alle danner grundlag for en bæredygtig skovforvaltning. Via disse rapporter bliver det muligt at genplante skoven ud fra et synspunkt om bæredygtighed, mens man fortløbende forbedre og optimerer dette arbejde.

245 millioner hektar skovareal på vores jord er indtil videre blevet certificeret i henhold til PEFC. På denne måde garanteres det at udelukkende bæredygtigt produceret skov bliver anvendt.

Vi har besluttet os for at anvende PEFC-papir således at vi alle kan holde dette katalog i hånden med god samvittighed og så vi også i fremtiden vil være i stand til at opleve vore skoves store mangfoldighed.

;