Persondatapolitik

Gerdmans GDPR databeskyttelsesbetingelser

Hvilken information samler vi om dig?

Vi hos Gerdmans værner om vore kunder, hvilket indebærer at vi altid indsamler dine personlige oplysninger på en ansvarsfuld måde, som tager hensyn til din integritet. Vi lægger vægt på, at du skal kunne få indblik i hvilken information vi indsamler om dig og i hvordan vi gør det.

For at vi skal kunne tilbyde vores produkter, må vi nødvendigvis indsamle visse personlige informationer. Når du handler afgiver du på forskellige måder oplysninger om dig selv.

Når du handler hos os, har vi brug for at vide hvem du er og til hvilken adresse dine varer skal leveres. Vi har brug for disse oplysninger for at kunne afslutte købet, for at butikken skal kunne håndtere bestillingen, men også for at forebygge svindel og for at opfylde juridiske krav.

Gerdmans sikrer sig at dine oplysninger indsamles med størst mulig hensyn til din integritet. Vi har et øvet og engageret personale som gerne hjælper dig, hvis nogle af dine personoplysninger er forkerte eller hvis du har brug for hjælp med noget. De fungerer som forlænget arm for vores Global Data Officer og hjælper dig med eventuelle spørgsmål om databeskyttelse.

Hvordan håndterer vi din information?

Vi hos Gerdmans værner om vore kunder, hvilket indebærer at vi altid indsamler dine personlige oplysninger på en ansvarsfuld måde, som tager hensyn til din integritet.

Det betyder meget for os at du er bevidst om hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger. Der er flere situationer, hvor vi har brug for at håndtere dine personlige oplysninger. Her et par eksempler:

- Vi kan få brug for at bekræfte din identitet inden vi godkender et køb
- Vi kan få brug for at lave en kreditvurdering afhængig af hvordan du vælger at betale
-Vi er forpligtede til at forebygge ulovlige aktiviteter som svindel og hvidvaskning

Når du handler hos hos Gerdmans, må vi forvisse os om at købet er rigtigt og at der virkeligt er dig der handler.

For at kunne levere produkter til dig, må vi ofte dele visse af dine data med tredjepart. Fx må vi dele dine kontaktoplysninger med vores speditør så de kan levere dine varer. Speditøren kan endvidere få brug for at kontakte dig, for at give dig en advisering om hvornår produkterne leveres. Det betyder, at vi i visse situationer må udlevere dit telefonnummer eller mailadresse til tredjepart.

Gerdmans databeskyttelsespolicy

Gerdmans værner om din personlige integritet. Denne databeskyttelsespolicy forklarer hvordan Gerdmans indsamler og bruger dine personoplysninger. Den beskriver også dine rettigheder i forhold til os og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring integritets- og databeskyttelse, ved at sende en mail til os på datasikkerhed@gerdmans.dk. Ved at handle hos Gerdmans accepterer du vores databeskyttelsespolicy og vores håndtering af dine personoplysninger. Du godkender også, at Gerdmans sender information til dig via mail og post. Det er vigtigt at du læser vores databeskyttelsespolicy inden du bruger vores tjenester.

Hvilken information indsamler vi?

Information som du giver os. Det kan være information du giver os i forbindelse med at du handler gennem en af vores kanaler. Fx når du bekræfter et køb på vores hjemmeside, når du afgiver en telefonordre, når du sender en bestilling via email eller når du kontakter os i andre ærinder hvor du udleverer dine personoplysninger. Sidstnævnte kan dreje sig om:

- Person- og kontaktoplysninger: navn, faktura- og leveringsadresse, mailadresse, mobilnummer, etc.
- Betalingsinformation: kredit- og betalningskortsoplysninger (kortnummer, gyldighedsdatum og CVV-kode), fakturainformation, bankkontonummer, etc.
- Information om varer/tjenester: detaljer angående de varer du har købt.
- Historiske informationer: dine køb, betalingshistorik.
- Information om hvordan du interagerer med Gerdmans: hvordan du anvender vores kanaler, inklusiv svartider for sider, downloadfejl, hvordan du nåede og forlod tjenesten, samt leveringsmeddelelser når vi kontakter dig.
- Enhedsoplysninger: fx IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform og skærmopløsning.
- Geografiske oplysninger: din geografiske placering.

Informationen du giver os, samt informationer om varer og tjenester, er generelt set nødvendig for at indgå et kontraktforhold med os, mens den øvrige information generelt set er nødvendig af andre årsager som beskrives nedenfor.

Hvad gør vi med din information?

Tilbyder, effektuerer og forbedrer vores services. Alle data anvendes for at tilbyde, effektuere og forbedre vores services og for at forbedre Gerdmans sortiment, markedsføring og forretningsførelse. Gerdmans behandler personoplysninger til følgende formål baseret på følgende juridiske grundlag:

Leverer, udfører og forbedrer vores tjenester. Alle data anvendes til at levere, udføre og forbedre Gerdmans sortiment, markedsføring og forretning. Gerdmans behandler personlige oplysninger til følgende formål baseret på følgende juridiske grunde:

Formålet med behandlingen er at bekræfte din identitet samt verificere dine person- og kontaktoplysninger. Vi gør dette for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig i henhold til indgået købsaftale og/eller kontrakt. Dette sker automatisk.

Formålet med behandlingen er at kunne administrere din betaling og dine generelle kundeforhold, f.eks. at opfylde vores eventuelle skyldsforpligtelser over for dig og for at kunne levere dig den information, de produkter og de tjenester, som du ønsker fra os. Dette gør vi udelukkende med henblik på at opfylde vores forpligtelser overfor dig i henhold til indgået købsaftale og/eller kontrakt. Dette sker automatisk.

Formålet med behandlingen er at afgøre, hvilke betalingsmetoder, vi kan tilbyde dig, f.eks. gennem interne eller eksterne kreditvurderinger. Vi gør dette for at opfylde vores forpligtelser over for dig i henhold til indgået købsaftale og/eller kontrakt og for at overholde gældende lovgivning. Dette sker automatisk.

Formålet med behandlingen er til brug ved kunde analyser, administration af Gerdmans tjenester samt til Gerdmans interne operationer, herunder fejlfinding, dataanalyse, test, forskning og til statistiske formål. Vi gør dette for at opfylde vores forpligtelser over for dig i henhold til indgået købsaftale og/eller kontrakt og for at overholde gældende lovgivning. Dette sker automatisk.

Formålet med behandlingen er at sikre, at indholdet præsenteres effektivt for dig og din enhed. Vi gør dette for at opfylde vores forpligtelser over for dig i henhold til indgået købsaftale og/eller kontrakt og for at overholde gældende lovgivning. Dette sker automatisk.  

Formålet med behandlingen er at forhindre misbrug af Gerdmans tjenester som en del af vores bestræbelser på at holde tjenesterne trygge og sikre. Vi gør dette for at opfylde vores forpligtelser over for dig i henhold til indgået købsaftale og/eller kontrakt og for at overholde gældende lovgivning. Dette sker automatisk.

Formålet med behandlingen er opnåelse af en effektiv risikostyring- og analyse samt muligheden for forhindring af svig og bedrageri. Vi gør dette for at overholde gældende lovgivning og andre legitime interesser. Dette sker automatisk.

Formålet med behandlingen er at forbedre vores tjenester og generelle forretningsudvikling med det formål f.eks. at minimere svig samt udvikle nye produkter, funktioner og forretningsmuligheder. Vi gør dette i henhold til vores andre legitime interesser. Dette sker automatisk.

Vores formål med behandlingen er at overholde gældende lovgivning, f.eks. Loven om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og regnskabslovgivning og kapitaldækningskrav. Vi gør dette for at overholde gældende lovgivning. Dette sker ikke automatisk.

Kommunikation med dig. Gerdmans kan også bruge din data for at formidle relevant information angående de tjenester vi har ydet  eller lignende tjenester og for at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser (fx efter at du har kontaktet Gerdmans kundeservice) via elektroniske kanaler eller telefon. Hvis du ikke ønsker at modtage sådan kommunikation er du velkommen til at maile til datasikkerhed@gerdmans.dk.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi kan overføre/dele dine oplysninger til/med udvalgte tredjeparter ifølge nedenstående. Vi træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Leverandører og underleverandører og virksomheder inden for Gerdmanskoncernen. Gerdmans kan dele dine personoplysninger med leverandører eller underleverandører for at vi kan fuldføre vores forpligtelser over for dig i henhold til vores aftale og af andre grunde som fremgår af vores databeskyttelespolicy.

Kreditbureauer og lignende leverandører. Dine personlige oplysninger kan deles med kreditbureauer og udbydere af lignende tjenester til vurdering af din kreditværdighed, når du ansøger om visse af Gerdmans betalingsmetoder, samt for at bekræfte din identitet og adresse.

Myndigheder. Gerdmans kan give de nødvendige oplysninger til myndigheder som politiet, skattemyndighederne eller andre myndigheder, hvis vi skal gøre det ved lov eller hvis du har godkendt at vi gør det. Et eksempel på juridisk forpligtelse til at give oplysninger er foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Øvrige. Logistik- og transportvirksomheder som leverer dine varer.

Afhændelse. Gerdmans kan dele dine oplysninger med tredjepart:

Hvis Gerdmans sælger eller køber virksomheder eller aktiver kan Gerdmans udlevere dine personlige oplysninger til en potentiel sælger eller køber af en sådan virksomhed eller aktiver.

Hvis Gerdmans eller en væsentlig del af Gerdmans aktiver købes af tredjepart, vil personoplysninger kunne deles.

Hvad vi IKKE vil gøre med dine data. Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjepart hvis du ikke giver os tilladelse hertil.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi bestræber os for at behandle dine data inden for EU/EES. Dataen kan dog i visse situationer blive overført til og behandles i et land uden for EU/EES af en virksomhed inden for Gerdmanskoncernen eller af en anden leverandør eller underleverandør.

Da Gerdamns er fast besluttet på altid at beskytte dine data, vil Gerdmans tage alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med og er på samme niveau som beskyttelsen i EU / EES.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer kun dine data så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over for dig ifølge aftale og så længe som loven kræver at vi opbevarer dem. Når vi gemmer dine data til andre formål end vores kontraktlige forpligtelser, som fx for at opfylde kravene til tiltag mod hvidvaskning af penge, regnskabsmæssige lovkrav og lovpligtige kapitalkrav, gemmer vi kun dataene så længe som nødvendigt og/eller lovbestemt.

Dine rettigheder til adgang, berigtigelse og sletning

Ret til at få tilgang til dine data. Du kan anmode om en kopi af de oplysninger du gerne vil vide og verificere de oplysninger vi har om dig. Det er gratis at anmode om en sådan kopi.
Ret til berigtigelse. Du har ret til at rette forkerte eller mangelfulde oplysninger om dig selv.
Ret til at blive slettet (“retten til at blive glemt”). Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige data i de tilfælde, hvor dataene ikke længere er nødvendige for det formål, som de blev indsamlet for. Gerdmans kan dog have juridiske forpligtelser, som forhindrer os i straks at slette alle dine data. Det kan dreje sig om forpligtelser i henhold til regnskabs- og skattelovgivning, bank- og hvidvaskningslovgivning, men også fra forbrugerlovgivning. Vi vil dog sørge for at de data vi er forpligtede til at gemme ikke vil blive brugt til andre formål end at opfylde sådanne juridiske forpligtelser.
Ret til indsigelse. Du har ret til at indgive en klage til os.

Hvordan gør vi med cookies og lignende teknologier?

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at levere en skræddersyet og enkel online brugeroplevelse.

Kontakt os

Gerdmans Kontor- & Lagerudstyr A/S er registreret i det Centrale Virksomhedsregister med CVR-nr. 16047635 og har adresse på Møllevej 9 F2, DK-2990 Nivå.
Gerdmans har en databeskyttelsesansvarlig og et dedikeret team af uddannede kundeservicemedarbejdere med fokus på databeskyttelse. Vi er mere end glade for at besvare dine spørgsmål vedrørende databeskyttelse og personoplysninger. Du kan altid nå Gerdmans kundeservicemedarbejder på datasikkerhed@gerdmans.dk.
Gerdmans Kontor- & Lagerudstyr A/S er ansvarlig (controller) for behandling af dine personoplysninger i henhold til ovenstående. Gerdmans Kontor- & Lagerudstyr A/S overholder dansk databeskyttelseslovgivning.

Databeskyttelsespolicyen blev senest opdateret den 2018-05-24

Cookie og lignende teknologier

Vi bruger cookies, web beacons og lignende teknologier (kaldet "cookies") for at forbedre din oplevelse hos os. Vi bruger cookies på vores hjemmesider og i vores nyhedsbreve. Her forklarer vi, hvordan vi bruger cookies og hvilke valg du har i forbindelse med vores cookies.

Se også Gerdmans databeskyttelsespolitik vedrørende håndtering af dine personlige oplysninger.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler bestående af bogstaver og tal. Disse sendes fra Gerdmans eller vores partneres webservere og gemmes på din enhed som vist nedenfor. Vi bruger forskellige cookies:

- Sessionscookie er en midlertidig cookie, der forsvinder, når du lukker din browser eller app.
- Permanent cookie er en cookie, der forbliver på din computer, indtil du sletter den eller den udløber.
- Førstepartscookie er cookie, der er angivet af den hjemmeside, du besøger.
- Tredjeparts cookies er cookies, der er angivet af en tredjepartsside.

Web beacons er små gennemsigtige grafiske billeder, der kan findes i e-mails, vi sender til dig.

Lignende teknologier er teknologier, der lagrer oplysninger i din browser eller på din enhed på en måde, der ligner cookies og web beacons.

Hvorfor anvender vi cookies?

- Analyse-cookies giver omfattende analytisk information om din brug af vores tjenester.
- Funktionscookies giver os mulighed for at gemme indstillinger som sprogvalg eller om vi skal udfylde dine oplysninger eller ej. Uden disse typer af cookies ville vi ikke kunne tilpasse vores grænseflade efter dine ønsker. Disse cookies er nødvendige.
- Sikkerhedscookies bidrager til at gøre vores tjenester trygge og sikre ved at beskytte vores tjenester og dine data mod svindel.
- Marketingscookies

Gerdmans bruger marketingscookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside, i e-markedsføring og i tredjepartsannoncer.
- Automatiseret markedsføring: Cookies fra vores marketingautomatiseringsplatform gør det muligt for os at være mere relevante i vores kommunikation med dig. Baseret på personoplysninger som brugeren afgiver, fx via formularer på vores hjemmeside, optimerer  Gerdmans muligheden til at levere mere relevant information på hjemmesiden og via annoncer.
- Analyse: Analysecookies indsamler oplysninger om, hvordan brugere interagerer med vores hjemmeside og giver indsigt i generelle interaktionsmønstre snarere end i individuel brugeradfærd. Disse data hjælper os med at forbedre din oplevelse på hjemmesiden.
- Annoncering: Annoncecookies indsamler oplysninger om dine aktiviteter og hvad du har interesseret dig for på vores hjemmeside, så vi kan vise dig relevante målrettede annoncer i tredjepartskanaler (søgemaskiner, sociale medier og annoncenetværk).

Hvordan kan du påvirke Gerdmans brug af cookies?

Din browser eller enhed vil normalt give dig mulighed for at ændre indstillingerne for cookies. Gå til indstillingerne for din browser eller enhed for at få flere oplysninger om hvordan du justerer indstillingerne for cookies. Du kan fx vælge at blokere alle cookies, kun acceptere cookies fra førstepart eller slette cookies, når du lukker browseren.

Bemærk, at nogle af vores tjenester muligvis ikke virker, hvis du blokerer eller sletter cookies.

Gerdmans Kontor- & Lagerudstyr A/S er registreret i det Centrale Virksomhedsregister med CVR-nr. 16047635 og har adresse på Møllevej 9 F2, DK-2990 Nivå.
Gerdmans har en databeskyttelsesansvarlig og et dedikeret team af uddannede kundeservicemedarbejdere med fokus på databeskyttelse. Vi er mere end glade for at besvare dine spørgsmål vedrørende databeskyttelse og personoplysninger. Du kan altid nå Gerdmans kundeservicemedarbejder på datasikkerhed@gerdmans.dk.
Gerdmans Kontor- & Lagerudstyr A/S er ansvarlig (controller) for behandling af dine personoplysninger i henhold til ovenstående. Gerdmans Kontor- & Lagerudstyr A/S overholder dansk databeskyttelseslovgivning.

Denne redegørelse om brug af cookies blev opdateret 2018-05-24

;