Tjekliste til din kemikalieopbevaring

Checklista

For at du kan få en sikker kemisk opbevaring, er det vigtigt, at du er klar over, hvad der gælder for din virksomhed. Hvilke krav stilles virksomheden, og hvilke krav stilles der til, hvordan opbevaringen er designet? Tag et kig på vores tjekliste for at få et bedre indblik i, hvad det kræver!

Vores tjekliste for kemikalieopbevaring

For at få det rigtige, når det kommer til din kemiske opbevaring, er der nogle spørgsmål, du bør stille dig selv, før du vælger kemikalieskabe , så du får en ordentlig og korrekt opbevaring, der dækker behovet i din virksomhed.

 

1. Tag dit sikkerhedsdatablad og ET CAS-nummer om emnet

Hvilke kemikalier skal opbevares? Find ud af, hvilke kemikalier der er tale om, er det miljøfarligt, ætsende, brandfarligt, brandnærende eller eksplosivt? Hvis du kigger i dit sikkerhedsdatablad, finder du de retningslinjer og anbefalinger, der er tilgængelige for, hvordan du opbevarer det pågældende stof. CAS er et unikt nummer, der identificerer en kemisk forbindelse, polymerer, biologisk sekvens, mix eller legering og kan fås fra producenten af kemikaliet.

 

2. Hvor stor en mængde kemikalier skal du opbevare?

Tænk over den mængde, dine kemikalier optager, hvor mange liter er der tale om og lignende. Afhængigt af den involverede mængde kan der være kemiske skabe og miljøskabe, der er mere eller mindre egnede til opgaven. Tænk ikke kun på det daglige behov for opbevaring, men også det fremtidige behov, så du ikke køber et skab, der er for lille efter 6 måneder.

Spill

3. Tænk på spild!

Ved opbevaring af brandfarlige og miljøfarlige stoffer er der krav til den affaldskapacitet, som din lagerløsning skal have for at blive godkendt. Kort sagt skal din opbevaring være i stand til at indsamle spild i tilfælde af lækage, hvis en beholder skulle lække. Du kan beregne den mængde, bakken skal kunne håndtere, på følgende måde: 100 % af den største beholder, der skal opbevares, og 10 % af de resterende beholdere. Hvis du ved, at du er i et vandbeskyttelsesområde, skal din opbevaring kunne håndtere 100 % af volumenet, da der ikke må være spild eller lækage i et vandbeskyttelsesområde. Normalt vil frt i et kemikalieskab eller miljøkabinet, være en spildbakke indbygget, men hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte os for at få mere hjælp.

 

4. Er det muligt at opbevare mine forskellige kemikalier sammen?

Sørg for, at dine kemikalier kan opbevares sammen og ikke kan reagere med hinanden. Hvis der er risiko for, at dine kemikalier reagerer med hinanden, er vores anbefaling ikke at opbevare dem på samme hylde i dit kemikalieskab. Du reducerer risikoen for, at de kommer i kontakt med hinanden i tilfælde af spild på denne måde. For nogle farlige stoffer er der regler i loven omkring hvad der gælder, og det skal du selv sørge for at have styr på for at undgå ulykker.

 

5. Skal mit kemikalieskab ventileres?

Hvis du opbevarer dine kemikalier i åben emballage, skal du altid ventilere dit kemikalieskab. Mange af vores kemikalieskabe fås med mulighed for at tænde for mekanisk ventilation, men vi har også varianter, der er selvventilerende. Kontroller, hvad der gælder for netop dine kemikalier, for at få den rigtige løsning på din ventilation.

Skylta

6. Glem ikke skiltning

Skiltning er nødvendig, hvis de kemikalier, du skal opbevare, kan forårsage brand, eller hvis en lækage kan bringe menneskers sundhed i fare. Kontroller, hvilken type advarselsskilt det kemikalie, du skal opbevare kræver, så personer der kommer i kontakt med stoffet i deres arbejde, er opmærksomme på risiciene.

 

Hvis du har tjekket vores tjekliste om opbevaring af kemikalier, og stadig føler dig usikker på, hvad der er rigtigt for dig og din virksomhed, har du altid mulighed for at kontakte os hos Gerdmans. Vi hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads!

 

;